Pravidla pro FEI Reining Masters 2006 ...

 (27.11.2005)

 

 

 

... přinášíme vám překlad aktuálního znění pravidel FEI pro Reining Masters 2006, aktuální stav kvalifikace za ČR najdete zde


Pravidla FEI REINING MASTERS 2006      

FEI  Reining Masters je soutěž, jejímž cílem je najít pro každý jednotlivý rok nejlepšího reinera. Každá národní federace (NF) může kvalifikovat svého nejlepšího reinera do finále, které bude střídavě v USA a v Evropě.

 

Kvalifikace

1.       Jezdec se kvalifikuje do finále podle počtu bodů získaných v jednotlivých soutěžích CRI. Body budou rozděleny podle přílohy I.. Do kvalifikace pro finále Masters mohou být jezdci započítány výsledky nejvýše tří koní v každé jednotlivé soutěži CRI. Tito tři koně musí být deklarováni ještě před zahájením soutěže hlavnímu rozhodčímu a organizačnímu výboru.

2.       Jezdci mohou být započítávány pouze body získané na soutěžích CRI v jeho mateřské zemi.

3.       Kvalifikační období pro finále FEI Masters 2005 začíná 25. září 2005, a končí dnem určeným pro podání konečné přihlášky do finále 2006.

4.       Do finále se kvalifikuje jezdec, který v daném kvalifikačním období získá největší počet bodů. To platí pro všechny NF, kromě NF, které kvalifikovaly svůj tým do finále World Equestrian Games 2002. Tyto NF mohou do finále kvalifikovat jezdce na prvním a druhém místě. (USA, CAN, GBR, ITA, GER)

5.       Počet soutěží CRI, pořádaných v jednotlivých zemích, není omezen.

6.       Jestliže se jezdec umístěný na prvním místě nebude moci z jakéhokoliv důvodu finále zúčastnit, náleží toto právo jezdci na následující pozici. Tak je možno postupovat až k jezdci na 5. místě. Pokud se jezdec na 5.místě nebude moci finále zúčastnit, nemůže se již nikdo jiný za danou NF kvalifikovat.

 

Kategorie soutěží

 Výsledky FEI Reining Masters budou vyhlášeny v následujících kategoriích:

1.       FEI Reining Masters – OPEN Division: Tato divize je otevřená pro všechny soutěžící ze všech zemí, které vyšlou své reprezentanty.

2.       FEI Reining Masters – Restricted Division: Tato divize je otevřená všem zúčastněným zemím, vyjma zemí, které se kvalifikovali do finále WEG 2002. (USA, CAN, GBR, ITA, GER)

 

 

Příloha I. pravidel pro FEI Reining Masters

Pro FEI Reining Masters 2006 bude použit následující bodový systém, který je založen na počtu národních účastníků v každé soutěži CRI.

 

 

15 a více startů

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4 a méně startů

  1.

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

  2.

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

  3.

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

  4.

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

  5.

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

 

  6.

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

 

 

  7.

10

9

8

7

6

5

4

3

2

 

 

 

  8.

9

8

7

6

5

4

3

2

 

 

 

 

  9.

8

7

6

5

4

3

2

 

 

 

 

 

10.

7

6

5

4

3

2

 

 

 

 

 

 

11.

6

5

4

3

2

 

 

 

 

 

 

 

12.

5

4

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

4

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Jaroslav Havlík