Pravidla pro FEI Reining Masters 2008 ...

 (10.12.2007)

 

 

 

... přinášíme vám překlad aktuálního znění pravidel FEI pro Reining Masters 2008, pro příští rok obsahují celou řadu změn. Dvě nejvýznamnější spočívají v tom, že jezdec získá body pouze za jednoho koně v dané soutěži, a započítávají se i výsledky soutěží v zahraničí. Celkově to znamená zlepšení šancí jezdců, kteří nemají k dispozici tolik koní.


Pravidla FEI WORLD REINING MASTERS 2008

Cílem soutěže FEI World Reining Masters najít nejlepšího reinera pro každý kalendářní rok.  Do finále soutěže může každá NF (národní federace) kvalifikovat svého nejlepšího jezdce/jezdkyni. Místem konání finálových jízd bude střídavě USA a Evropa.

Kvalifikace:

1.     Jezdci se kvalifikují do finále na základě bodů získaných v kvalifikačních soutěžích, body jsou rozdělovány podle Přílohy č.1. V každé jednotlivé kvalifikační soutěži CRI může jezdec startovat nejvýše se 3 koňmi. Seznam těchto koní musí jezdec oznámit před zahájením soutěže „Presidentovi sboru rozhodčích“ a organizačnímu výboru.  Dvojice s nejvyšším skóre pak obdrží WRM body.

2.     Jezdec může získat kvalifikační body na všech soutěžích CRI v zahraničí, nebo v jeho/její domácí zemi.  Každopádně, aby jezdec získal platnou kvalifikaci do finále WRM, musí nejméně jednou startovat na CRI v domácí zemi. Kvalifikační body není možno získat na soutěžích CRIO.

3.     Kvalifikační období do finále FEI World Reining Masters 2008 začíná 1.prosince 2007 a končí termínem stanoveným pro nominativní přihlášky pro finále 2008.

4.     Z každé NF se do finále WRM kvalifikuje jezdec, který v kvalifikačním období získá nejvyšší počet bodů. Výjimku obdrží NF jejíž tým se kvalifikoval na prvním až pátém místě do finále týmové soutěže na Světových jezdeckých hrách 2006, tyto NF mohou do finále kvalifikovat  dva jezdce s nejvyšším počet získaných bodů.

5.     Počet soutěží CRI v jednotlivých zemích není omezen.

6.     Jestliže se jezdec s platnou kvalifikací do finále WRM tohoto finále z jakéhokoliv důvodu nemůže zúčastnit, náleží toto právo jezdci následujícímu v pořadí, nejvýše však do 5-tého místa. Pokud se jezdec na 5-tém místě nemůže finále WRM zúčastnit, nemůže se za danou NF finále zúčastnit žádný jezdec.

7.     Pokud v nějaké NF jeden nebo více jezdců získá stejný počet bodů, je v pravomoci NF rozhodnout, kterého jezdce vyšle do finále.

8.     FEI může udělit „divokou kartu“ jezdcům ze zemí, jejichž NF není zatím schopna uspořádat CRI, a jejichž jezdci jsou nuceni cestovat, nebo žijí v zahraničí.

9.     Žádost o udělení „divoké karty“ mohou NF zasílat FEI Reining Department před datem stanoveným pro nominativní přihlášky pro rok 2008.

Kategorie soutěží:

Medaile FEI budou uděleny v následujících kategoriích.

1.     FEI World Reining Masters – Open Division: tato divize je určena pro jezdce všech zemí, které vyšlou své jezdce.

2.     FEI World Reining Masters – Restricted Division – tato divize je otevřena pro všechny země, s výjimkou těch, které se kvalifikovali na prvních pěti místech do finále Světových jezdeckých her 2006.

Bodovací systém

Pro FEI World Reining Masters 2008 bude použit následující systém bodování, založený na počtu startujících v každé CRI. Jestliže jezdec startoval s více než jedním koněm, obdrží body pouze za toho koně, se kterým obdržel nejvyšší skóre.

Příloha č.1

Umístění

15 a více

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4 a méně

1.

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

2.

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

3.

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

4.

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

5.

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

 

6.

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

 

 

7.

10

9

8

7

6

5

4

3

2

 

 

 

8.

9

8

7

6

5

4

3

2

 

 

 

 

9.

8

7

6

5

4

3

2

 

 

 

 

 

10.

7

6

5

4

3

2

 

 

 

 

 

 

11.

6

5

4

3

2

 

 

 

 

 

 

 

12.

5

4

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

4

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pět nejlepších týmů na Světových jezdeckých hrách 2006: USA, Kanada, Itálie, Německo a ŠvýcarskoJH