FEI - z jednání komise pro reining ...

 (13.6.2005)

 

... v průběhu letošního Mistrovství Evropy v reiningu v Manerbiu se sešla i komise pro reining FEI. Na jednání byly schváleny některá organizační opatření a změny pravidel.


 

  FEI Reining Committee

- posledním dnem pro kvalifikaci na letošní finále World Reining Masters 2005, které bude v Manerbiu (ITA) bude neděle 28. srpna 2005, nejzazší termín pro přihlášky je 29. srpna 2005.

- Mr Eric Straus (USA) byl formálně schválen jako "Steward General" pro reining (přibližná podoba s funkcí technického delegáta). Potřeba reiningových stewardů je akutní a kurz pro nové stewardy bude pořádán, pokud to bude možné, v průběhu FEI World Reining Masters v Manerbiu (ITA).

- diskutováno bylo rovněž o zkráceném schvalování veterinářů pro reining, komise doporučuje všem zájemcům z reiningové komunity, aby kontaktovali své národní federace (NF) a žádali podání návrhů na zápis jejich uchazečů z řad veterinářů do seznamu FEI.

- kvalifikační systém pro Masters 2006 nebude měněn, je potřeba podnítit co největší zájem o reiningové soutěže FEI a proto budou vytvářeny podmínky pro co největší počet jezců, kteří se zapojí do těchto soutěží. Nebude se ani měnit počet koní se kterými může jednotlivý jezdec startovat.

- FEI Reining World Ranking List 2006, nejlepší jezdci reiningu FEI v roce 2006, výbor schválil, že toto hodnocení bude založeno na výsledcích dvojice jezdec/kůň. Vyhodnoceno bude i podle jednotlivých kontinentů.

- změny pravidel - s platností od 1.1.2006 bude změněna klasifikace soutěží CRI takto :

    CRI-B s celkovou výhrou menší než CHF 2.400: přejmenováno na CRI 1*
    CRI-B s celkovou výhrou v rozmezí CHF 2.401-8.999: přejmenováno na CRI 2*
    CRI-A s celkovou výhrou v rozmezí CHF 9.000-12.000: přejmenováno na CRI 3*
    CRI-A s celkovou výhrou větší než CHF 12.000: přejmenováno na CRI 4*
    CRIO s celkovou výhrou menší než CHF 12.000: přejmenováno na CRIO 3*
    CRIO s celkovou výhrou větší než CHF 12.000: přejmenováno na CRIO 4*

    Počet rozhodčích v Ground Jury pro CRI.:
    CRI 1*: nejméně 1 rozhodčí FEI, který nemusí být zahraniční

    CRI 2*: nejméně 2 rozhodčí FEI, kteří nemusí být zahraniční

    CRI/CRIO 3*: nejméně 3 rozhodčí FEI, jeden z nich bude zahraniční

    CRI/CRIO 4*: 5 rozhodčích FEI, z toho nejméně dva musí být zahraniční

 JH