MČR v reiningu 2007

 (11.9.2006)

 

 

 


Sportovní komise pro reining ČJF

žádá všechny zájemce o pořádání Mistrovství ČR v reiningu ČJF 2007

a dalších mezinárodních závodů (CRI) v roce 2007,

aby svůj zájem deklarovali formou písemné žádosti,

kterou zašlou nejpozději do 20.9.2006

k rukám manažera pro reining ČJF, Ivana Černocha.

 


JH