NRHA - jak se stát členem

 (14.9.2005)

 

... už i u nás se začínají pořádat soutěže NRHA. Pro mnohé z nás je to novinka, a tak se objevuje mnoho nejasností jak to všechno funguje, a za jakých podmínek je možné se těchto soutěží zúčastnit. Připravujeme tedy seriál odpovědí na nejčastěji kladené otázky ...


1. členství v NRHA

- soutěží NRHA se mohou zúčastnit jezdci, kteří jsou právoplatnými členy NRHA, a koně jejichž majitelé jsou rovněž právoplatnými členy NRHA (účast na některých soutěžích v zahraničí je podmiňována členstvím v příslušné pořadatelské národní afilaci, v ČR toto není zatím vyžadováno)

- právoplatným členem NRHA je osoba, která podala řádně vyplněnou přihlášku za člena NRHA a zaplatila pro příslušný rok stanovené poplatky. Členství je každoročně obnovováno zaplacením ročního poplatku, platí od 1.1. do 31.12. daného roku. Pro zaplacené období obdrží osoba vždy novou členskou legitimaci. Existuje rovněž možnost zaplatit jednorázově celoživotní členství.

 

1.1. formy členství

NRHA rozeznává  dvě základní formy členství GENERAL a NON PRO, každá z nich má svoji samostatnou přihlášku a rozdílné členské poplatky. Členství Non-Pro umožňuje startovat v takto označených soutěžních třídách, v zásadě vylučuje účast profesionálních jezdců. Pokud se jezdec chce stát Non-Pro členem NRHA, musí současně s přihláškou, v níž odpovídá na řadu otázek, rovněž podepsat prohlášení, že souhlasí s etickým kodexem Non-Pro člena NRHA.

Samostatnou kategorií členů je YOUTH (mládež). Za osobu oprávněnou startovat ve třídách vypsaných pro mládež je osoba 18 let a mladší, rozhodující je věk jezdce  1.1. daného roku. I pro mládež existuje členství GENERAL a NON-RO.

 

1.2. poplatky

                               roční               GENERAL    $60                                    pro YOUTH    GENERAL $30

                                                       NON-PRO    $85 (nový člen)                pro YOUTH    NON PRO $55

                                                                              $60 (roční obnovení členství)                                    $30

                                celoživotní    GENERAL    $600

                                                       NON-PRO    $625

                                převod z členství GENERAL na NON-PRO poplatek $25

 

1.3. přihlášky

Přihlášky najdete zde GENERAL (tuto formu členství je rovněž možno založit vyplněním on-line formuláře)

                                        NON-PRO

 

1.4. jak dlouho trvá vyřízení členství

Začátkem letošního roku trvalo vyřízení nového členství 2 až 4 týdny.JH