Neobvyklá "score 0" ...

 (26.5.2005)

 

 

 

Po prvních soutěžích letošního roku, bych vás chtěl upozornit na méně obvyklé případy "score 0", které se na těchto soutěžích objevily. Smyslem je, abychom se mohli z těchto případů poučit a pro příště se jich vyvarovat.


Situace:  Pro soutěž je předepsána úloha začínající vjezdem do arény středem arény (např. Pattern #7). Jezdec vstoupí do arény, udělá obrat 360˚ nebo obejde kruh, aby umožnil zavřít bránu do kolbiště, postaví se na střed a zahájí úlohu.

Výsledek:  Jezdci je uděleno "score 0". Jezdec je hodnocen od okamžiku vstupu do arény, podle popisu úlohy měl jezdec pokračovat po vstupu do arény rovně a nejpozději na úrovni prvního kuželu nacválat.


Situace:  V soutěži NRHA ve třídě Youth (Mládež) jede jezdec na stihlovém udidle a otěže drží v obou rukách.

Výsledek:  Jezdec obdrží "score 0". V soutěžích NRHA je vždy požadováno vedení koně jednou rukou, s výjimkou tříd, ve kterých je to povoleno - tj. např. třídy SBH (Snaffle Bit / Hackamore).


Situace: Při kontrole uzdění je zjištěno, že jezdec má na stihlovém udidle otěže připevněny až pod podbradním řemínkem.

Výsledek:  Jezdec obdržel "score 0". Jedná se o nedovolené použití výstroje, otěže musí být upevněny nad podbradním řemínkem.


Situace: Na soutěži NRHA se při provádění razantního sliding stopu kůň dotkl zadní částí těla země, odrazil se a pokračoval v manévru.

Výsledek:  Jezdec obdržel "score 0". Jednalo se o pád koně dle pravidel NRHA.Pokud víte o jiných méně obvyklých případech, napište nám je, rádi je zde doplníme.

JH