Pravidla pro reining v roce 2005 ...

 (25.5.2005)

 

 

 

Tak co už jste prostudovali nová pravidla reiningu platná v letošním roce ? No pokud ne, rozhodně děláte chybu. I když to možná vypadá nepravděpodobně a mnozí si myslí, že pravidla jsou pořád stejná, musím vás ubezpečit, že tomu není tak. V letošním roce přicházejí některé novinky, ale aby to nebylo tak jednoduché, u každé organizace se projevují jinak. Nevěříte ? Je to tak. Ustanovení, které platí u NRHA neplatí u AQHA, co platí u FEI třeba neplatí u NRHA, atd. U nás je to ještě zamotanější, protože jednotlivé organizace mají svoje národní úpravy, a ty reagují na změny s určitým zpožděním. Těm, kteří se chystají vyrazit do zahraničí, nebo chtějí startovat na QH Show, či třeba CRI, nezbývá než si prostudovat pravidla uplatňovaná pro konkrétní soutěž. Nepropadejte ale panice, problémy s tím mají i rozhodčí, a tak se pokusíme na ta největší úskalí a rozdíly upozornit, abyste si někde na závodech zbytečně nenaběhli.


Budeme zde pracovat s pravidly NRHA, AQHA, FEI, ČJF a WRC ...

 ... než začneme ještě malá prosba - milovníci paintů a appaloos prominou, ale tady nejsou uvedeni proto, že pravidla jejich organizací nemám k dispozici a ne proto, že bych je zde chtěl jakkoliv diskriminovat ...


FEI/ČJF ... začneme s tím co jsme nedávno označili za čerstvou novinku ...

Budete-li číst pravidla FEI, eventuelně jejich překlad v pravidlech ČJF, mějte na paměti, že ideově vycházejí z pravidel NRHA, alespoň co se týká úloh, výstroje a hodnocení jízdy. Ostatní části jsou zcela v režii FEI. Řeší hlavně podmínky pro organizování reiningových soutěží na mezinárodní úrovni. Pravidla ČJF pro reining jsou jak již bylo řečeno překladem pravidel FEI, ale obsahují navíc národní úpravy, které doplňují nebo mění některá ustanovení tak, aby lépe vyhovovaly místním podmínkám, a aby podle nich bylo možno organizovat soutěže na národní úrovni. Odstavce, které jsou národními úpravami, označuje v textu pravidel symbol ■  u čísla odstavce. Tato ustanovení pravidel neplatí pro mezinárodní reiningové soutěže pořádané na území ČR. Ustanovení, která nejsou takto označeny platí na všech mezinárodních akcích kdekoliv na světě.

Pravidla FEI a ČJF mají ještě jednu specialitu, jelikož tyto organizace zastřešují několik (myslím, že nyní 8) velmi odlišných disciplín, jsou určitá pravidla společná všem disciplínám (General Rules/Všeobecné podmínky) a k tomu má každá disciplína svoje specializovaná pravidla. Pro celkový přehled musíte prostudovat obě části.


AQHA/WRC

Pravidla WRC jsou v části týkající se disciplín totožná s pravidly AQHA, i když se může stát, že aktualizace pravidel WRC může následovat po úpravách pravidel AQHA s určitým zpožděním. WRC si vzala pravidla AQHA za vzor proto, aby byla zachována kompatibilita s hodnocením soutěží v zahraničí. Části pravidel, které řeší samotné pořádání soutěží a členské a chovatelské záležitosti, jsou samozřejmě odlišné, neboť obě organizace pracují v různých podmínkách.

Pravidla AQHA jsou vydávána každý rok, změny platí zpravidla od 1.1. kalendářního roku. WRC aktualizuje pravidla jednou za dva roky.


NRHA

Obecně platí, že NRHA je uznávanou nejvyšší autoritou v reiningu, a proto i její pravidla jsou často následována ostatními organizacemi. Pravidla jsou vydávána každoročně, změny jsou v platnosti zpravidla od 1.1. kalendářního roku.


Máte-li nějaké nejasnosti, nebo pochybnosti o správnosti výkladu pravidel jednotlivých organizací, napište nám a my se pokusíme správný výklad získat a zveřejnit (info@reining.cz) .


V následující tabulce, kterou budeme průběžně doplňovat a aktualizovat, se pokusíme uvádět odlišnosti v pravidlech reiningu u jednotlivých organizací

- první na které jsem vím jsem popsal, s vaší pomocí se nám může podařit sestavit rozsáhlejší srovnání

  NRHA FEI/ČJF WRC
vedení koně na páce/stihle kůň je vždy veden jednoručně, s výjimkou tříd, kde je dvouruční vedení povoleno (třídy Snaffle Bit/Hackamore) Bit/páka jednoručně, Snaffle Bit/stihlo obouručně Bit/páka jednoručně, Snaffle Bit/stihlo obouručně
min. průměr kroužkového udidla (stihla)  8,9 mm  6 mm  8,9 mm
opožděný přeskok o 1 cvalový skok  penalty 1  penalty 1/2  penalty 1/2
zastavení se v 1. čtvrtině kruhu po nacválání  penalty 0  penalty 2  penalty 2
konce otěží při obouručním vedení koně mohou být na jedné straně koně musí být spuštěny na opačných stranách koně musí být spuštěny na opačných stranách koně
třída AMATER / Non Pro jezdec musí mít speciální Non Pro členství pro účast v této třídě FEI takový pojem nezná, ČJF vyžaduje pro start v této třídě podepsané prohlášení jezdce, že splňuje podmínky dle pravidel WRC má definici pro třídu AMATER, ale nechává na jezdci zda-li ji splňuje. Případné spory řeší následně
start mládeže ve třídě AMATER jen s licencí Non Pro Youth od 12-ti let od 18-ti let
mládež na hřebcích nelze FEI - jezdci od 18-ti let. ČJF lze. jezdci od 18 na let
       
       
       


JH