"Slide & Smile 2005" - vypsané třídy

  (5.10.2005)

 

 

 

... Jaké byly vypsány soutěžní třídy a kdo se do nich může přihlásit ?


NRHA rozlišuje značné množství soutěžních tříd, z nich byly pro "Slide & Smile 2005" vybrány následující:

 

NRHA Open ... NRHA Lawson Bronze Trophy Open ... celková výhra více než 4.000 USD ... celková výše finanční výhry ve třídě se vypočte jako součet částky vypsané pořadatelem a příslušném podílu ze startovného ... zde 4.000 USD + téměř 50% startovného,  výhry se pro jezdce rozdělují podle příslušných tabulek NRHA v závislosti na počtu startujících, v závislosti na jejich umístění v soutěži. Například pokud se této třídy zúčastní 10 jezdců, bude mezi prvních pět jezdců rozděleno celkem 4.783,75 USD. Tento princip platí pro všechny třídy.

... pokud chcete vyhrát nejprestižnější trofej NRHA, pak musíte startovat právě v této třídě

... obsah pojmu OPEN ve vztahu k reiningovým třídám je asi všem jasný, tedy jakkoliv starý kůň, uzděný podle věku koně a vedený jednoručně, s jakýmkoliv jezdcem, platným členem NRHA

 

NRHA Intermediate Open ... NRHA Pewter Trophy ... celková výhra více než 500 USD

... obdobně jako předchozí třída, avšak určeno pro jezdce, jejichž celková výhra v průběhu posledních 3 let nepřesáhla 15.000 USD

 

NRHA Non Pro ... NRHA Lawson Bronze Trophy Non Pro ... celková výhra více než 2.000 USD

... určeno pro jezdce s Non Pro členstvím, koně bez omezení věku, uzdění podle věku koně, vedení koně jednoručně, kůň ve vlastnictví jezdce, člena jeho rodiny (příbuzenský vztah - rodiče, jejich děti, manžel, manželka, bratr, sestra, apod.), nebo ve vlastnictví obchodní společnosti, která je ve výlučném vlastnictví rodiny jezdce

 

NRHA Youth 13 & under ... finanční výhra tvořena 100 % startovného po odečtení nákladů na plaketu NRHA + body do celoživotní evidence NRHA podle pořadí jezdce

... určeno pro děti, členy NRHA, 13-ti leté a mladší, koně bez omezení věku, ne hřebci, kůň ve vlastnictví dítěte, členů jeho rodiny, nebo obchodní společnosti vlastněné rodinou dítěte

 

NRHA Youth 14-18 ... finanční výhra tvořena 100 % startovného po odečtení nákladů na plaketu NRHA + body do celoživotní evidence NRHA podle pořadí jezdce

... určeno pro mládež 14 až 18 let, kůň stejně jako předchozí třída

 

NRHA Rookie ... finanční výhra ve výši 50% startovného

... určeno pro začínající jezdce s platným členstvím NRHA Non Pro. Jezdci mohou použít koně bez omezení vlastnictví pro třídy Non Pro podle definice uvedené v podmínkách Non Pro Conditions. Celkový příjem jezdce ve všech kategoriích NRHA nesmí na začátku sezóny NRHA činit více než $200. V této částce nejsou zahrnuty příjmy z mládežnických tříd. Celkový počet bodů získaných v rámci mládežnické soutěže schválené NRHA nesmí být vyšší než 50. Koně musí být předváděni jednou rukou.

 

NRHA Ladies ... finanční výhra více než 200 USD

... určeno pro všechny jezdkyně s platným členstvím NRHA, koně bez omezení vlastnictví

 

FEI CRI-B

 

Pravidla

... bude se řídit pravidly FEI pro reining platnými od 1.1.2005

Jezdci

... zúčastnit se mohou jezdci s platnou jezdeckou licencí příslušné národní federace, pro naše jezdce ČJF

Koně

... koně 6-ti letí a starší musí mít platnou licenci ČJF (koně majitelů z ČR) nebo FEI-passport (ostatní účastníci)

Výsledky

       ... budou uznány jako individuální kvalifikace do finále World Reining Masters 2006 (USA) a na Světové jezdecké hry 2006 (Aachen, Německo). 

 

Důležité upozornění !!!

Soutěžní třída NRHA LBT Open a CRI-B budou vyhodnoceny v rámci jediné jízdy.

To znamená, že pokud chcete být vyhodnoceni pouze v NRHA LBT Open, zaplatíte startovné za tuto třídu. Pokud chcete být vyhodnoceni v CRI-B, pak zaplatíte startovné pouze za tuto třídu. Pokud chcete být vyhodnoceni v obou třídách, zaplatíte startovné za obě třídy.

 

Další informace o soutěži najdete zde .JH