Vakcinace koní ...

 (5.4.2006)

 

... čas od času se vrací dotazy na vakcinaci koní v návaznosti na veterinární přejímky koní na soutěžích. Vysvětlení se ujal dlouholetý veterinární lékař našeho národního reiningového týmu - MVDr.Martin Seitl ...


Pokusím se zde zjednodušeně vysvětlit problematiku vakcinace koní proti chřipce tak, jak je kontrolována při veterinární přejímce koní na soutěžích v ČR a v zahraničí.

V každém případě musí být provedena tzv. primovakcinace - to jsou 2 vakcinace s přibližně měsíčním intervalem a následnou revakcinací za 6 měsíců. Toto musí mít každý kůň a musí to být dohledatelné ve zdravotním průkazu. Pokud má kůň nový průkaz, musí být v něm být ošetřujícím veterinářem potvrzeno, že toto bylo u koně provedeno.

Následné očkování má být prováděno podle vakcinačního schématu daného výrobcem. Většinou je to 6 - 12 měsíců, podle typu vakcíny.

Toto se týká tuzemských závodů pořádaných WRC nebo ČJF.

U FEI závodů (např. CRI), !!! a to i tuzemských !!!, je nutno přeočkovávat po 6 měsících + 21 dní.

 

S pozdravem M. Seitl

 JH