WEG 2006 Aachen - kvalifikacni podminky ...

 (11.5.2006)

 

... stále se opakují dotazy na možnost účasti našich jezdců na Světových jezdeckých hrách 2006 v Aachen, s určitým časovým odstupem tedy opakujeme kvalifikační podmínky vyhlášené FEI a zároveň připojujeme výklad nejčastějších nejasností ...


FEI kvalifikační podmínky pro WEG 2006 /překlad ČJF z anglického originálu bez redakčních úprav/

1. Pro účast v týmu nebo v jednotlivcích musí jezdec dosáhnout minimální průměrné skóre 67 bodů na 2 FEI reiningových závodech mezi 1.1. 2005 a
termínem jmenovité přihlášky.
2. Národní federace může vyslat tým, pokud za ní soutěžil na CRIO během stejného období.
3. Národní federace, která má oprávnění vyslat tým, ale nedisponuje nejméně 3 jezdci pro soutěž družstev kvalifikovanými dle bodu 1, smí poslat 1, nebo 2 jednotlivce, kteří splnili kvalifikační kritéria.

Výklad ke kritériím vytvořeným reiningovou komisí FEI 23.9.2005:
- Postačuje průměrné skóre 67 b. v jedné rozjížďce, i když se konají 2 rozjížďky.
- Výsledek 67 b. či více v obou rozjížďkách se počítá jako jeden kvalifikační výsledek, protože byl dosažen ve stejné soutěži.


... tolik tedy doslova FEI a ČJF

Může ještě doplnit ...

... kvalifikační období bylo zpřesněno od 1.1.2005 do 24.7.2006

... kvalifikační limit plní jezdec, nikoliv dvojice jezdec/kůň, tzn. že je možno limit splnit na s různými koňmi

... kvalifikační podmínky požadují splnění kvalifikačního limitu na 2 reiningových soutěžích FEI, není předepsána úroveň soutěže, tzn. že není předepsáno, zda-li se jedná o soutěž CRI, CRIO, ME nebo Masters. Proto je možno započítávat i výsledky z těchto soutěží.

... národní federace (NF) - u nás ČJF - může vyslat na WEG členný tým (3 až 4 jezdci a celkem nejvýše 5 koní, tzn. 1 náhradní), nebo v případě, že nemá dostatek jezdců s individuální kvalifikací, nejvýše 2 jednotlivce (max.1 kůň pro každého)

... ČR účastí svého týmu na CRIO v Manerbio (Itálie) v roce 2005, splnila i další kvalifikační podmínku pro účast svého národního týmu

... v současné době má ČR již 3 jezdce s individuální kvalifikací, tedy může vyslat do Aachen národní tým (viz.zde)

... účastníky WEG nominuje výhradně příslušná NF, žádný jezdec se nemůže přihlásit na WEG samostatně

... jezdci budou hodnoceni jako národní tým i jako jednotlivci, při respektování následujících podmínek:

    Vypsané výhry            FEI World Team Reining Champions         € 40.000 (rozdělení 13.000, 10.000, 8.000, 5.500, 3.500)

                                                                                                                    medaile pro soutěží na 1. až 3.místě

                                          FEI World Individual Reining Champions  € 20.000 (6.000, 5.000, 4.000, 3.000, 2.000)

                                                                                                                    medaile pro soutěží na 1. až 3.místě

    Další podmínky:          1. kolo (pátek 1.9.2006)   - Pattern #8 ... individuální soutěžící se zúčastní jízd 1. kola současně s týmovými soutěžícími

                                            2. kolo (neděle 3.9.2006) - Pattern #9 ... 20 nejlepších soutěžících z 1. kola má právo startovat ve 2. kole,

                                                                                                              výsledky 1.kola se nezapočítávají, všichni začínají se 70 body

... každá NF může v rámci nominativní přihlášky (tj.do 27.7.2006) nominovat nejvýše 8 jezdců a 10 koní (samozřejmě všechny s individuální kvalifikací)

... definitivní přihlášky pak NF podá nejpozději do 25.8.2006, 18:00 hod CET (každá NF může přihlásit maximálně 4 jezdce a 5 koní, nebo nejvýš 2 individuální jezdce a 1 koně pro každého z nich)

... pro nás to znamená, že o výběru jezdců pro nominativní i definitivní přihlášku bude rozhodovat Výkonný výbor ČJF, na návrh SK pro reining ČJF. Způsob jakým bude SK při svém návrhu postupovat je uveden v zápise z jednání SK z 1.12.2006 /zde /Doufám, že se podařilo podat srozumitelné vysvětlení této problematiky. Pokud jsou ještě nějaké nejasnosti, napište na info@reining.cz a pokusíme se vše obratem vysvětlit.

 

Přejeme všem z Vás, kteří budete usilovat o co nejlepší score při plnění kvalifikačních limitů pro WEG 2006, abyste Sylvii i Hylde okouzlili svými výkony, "nezabloudili" v "přátelských" patternech vybraných pro obě česká CRI (#5 a #6) ...

... hodně ZDARU !!!JH