Aktualizace pravidel ČJF pro reining ...

 

 


V současné době je dokončována aktualizace národní úpravy pravidel FEI/ČJF pro reining. Máte poslední možnost přednést svoje náměty pro změny a doplnění. Nová úprava pravidel bude platná pro sportovní sezónu 2005.

 

Nová úprava bude obsahovat:     -  nové vymezení třídy AMATÉR

                                                    - definici pojmu AMATÉR a režim, kterým se bude tato třída řídit

                                                    - text potvrdí možnost startu na hřebcích od 16 let věku jezdce

                                                    - s výjimkou FREESTYLE reining bude vyloučeno použití dvou rukou na páce

                                                    - odstraněny chybné formulace překladu z anglického originálu a drobné nepřesnosti

 

V průběhu března projde nový text schvalovacím procesem na ČJF a předpokládáme, že bude v platnosti od 1.4.2005. Zatím není zřejmé, bude-li nové znění pravidel vydáno tiskem, v každém případě bude k dispozici v elektronické podobě na tomto serveru.

 

Pravděpodobně již v průběhu letošního roku můžeme očekávat rozsáhlejší aktualizaci znění pravidel FEI pro reining, s platností od 1.1.2006. O případných změnách vás budeme včas informovat.

 

náměty můžete do pátku 25.2.2005 posílat manažérovi pro reining ČJF Ivanu Černochovi nebo na adresu info@reining.cz