Nová pravidla ČJF pro reining právě schválena ...

 (11.3.2005)

 

 

 


ČJF právě schválila nové znění pravidel reiningu. Nová úprava platí od 1.4.2005 a zahrnuje v sobě nové znění pravidel FEI, které platí od 1.1.2005 a nové národní úpravy některých částí, jejichž potřebu vyvolala soutěžní praxe.

Připravujeme podrobný výklad nových ustanovení, včetně upozornění na některé odlišnosti od pravidel NRHA, AQHA a WRC.

Věnujte prosím pozornost prostudování těchto nových pravidel.

Jejich znění si můžete stáhnout ze serveru www.cjf.cz , konkrétně zde (PDF cca 3 MB) . Není dosud zřejmé, zda-li budou tato pravidla vydána tiskem.

 

Dotazy k novému znění pravidel zasílejte na adresu info@reining.cz připravujeme i speciální diskusní stránku.

... ještě malá prosba ...

Již v minulosti jsme vás žádali, abyste nám posílali svoje návrhy na úpravy. Žádné návrhy nedošly a bývá typické, že kritická diskuze se rozvine teprve v okamžiku, kdy jsou nová pravidla zveřejněna. Nezaměřujte se tedy na to co mělo být podle vás jinak, ale na to co se vám nezdá srozumitelné, nebo co vám třeba připadá nejednoznačné. Děkuji .JH