Z jednání sportovní komise ČJF pro reining ...

 (2.5.2006)

 

 

 

... přinášíme vám záznam z jednání Sportovní komise ČJF pro reining z 29.4.2006 . Upozorňujeme, že konečnou podobu zápisu zveřejníme poté co jej schválí VV ČJF ...


Z Á Z N A M

z jednání Sportovní komise pro REINING ČJF 29.4.2006

Komise se sešla v Lovecké chatě, Horka n.Moravou

Přítomni:  Ivan Černoch, Hynek Machalík, Jaroslav Doležán, Ing. Klára Šalková, Karel Kubata

Omluveni: Simona Konopásková

Host: Ing. Jaroslav Havlík

 

Komise projednala následující témata a shodla se na návrhu jejich řešení:

1. zahraniční rozhodčí na MČR ČJF v reiningu 2006

ČJF nemůže financovat účast zahraničního rozhodčího na MČR ČJF 2006 ze svého rozpočtu. Protože se v minulosti objevila kritika z řad účastníků MČR na vysoký příspěvek za účast na MČR na úhradu nákladů spojených s účastí zahraničního rozhodčího a současně není možné přiřadit k MČR soutěž CRI jako v minulém roce (a snížit tak náklady organizátora), rozhodla SK, že pokud se do 15.5.2006 nepodaří pro tento účel získat sponzorský dar, bude MČR organizováno pouze za účasti 2 národních rozhodčích.

(odhad nákladů na zahr.rozhodčího 30-35 tis.Kč)

 

2. změny v kalendáři soutěží ČJF 2006

a) SK na žádost pořadatele (CZRHA) souhlasí se zrušením závodů plánovaných na 13.-14.5.2006 na El Pasu (důvodem je zdržení stavebních prací na areálu pro dlouho trvající zimu).

b) SK, s ohledem na zachování počtu kvalifikačních závodů pro MČR 2006, přijala nabídku TC Nová Amerika na uspořádání 2.RW (Reining Weekend) v původním termínu, tj.13.-14.5.2006, v areálu Nová Amerika

c) SK, na základě žádosti JK Hradisko, souhlasí s doplněním kalendáře 2006 o kvalifikační reiningovou soutěž dne 28.7.2006 v areálu JK Hradisko

 

3. výklad k článku 300 pravidel FEI reining 2006

Pravidla FEI se vztahují pouze na soutěže pořádané podle těchto pravidel (tedy mezinárodní soutěže). Národní federace do svých pravidel nestihla převzít úpravu tohoto článku. V letošním roce nebyly schváleny žádné změny, či úpravy pravidel ČJF týkající se reiningu. Z toho vyplývá, že počet startů koní v jednom dni na národních soutěžích ČJF zůstává pro letošní sezonu zachován stejně jako v loňském roce.

Současně platí, že koně, kteří se zúčastní soutěže CRI, se již nemohou týž den zúčastnit žádné národní soutěže.

 

4. úprava kvalifikačních podmínek pro MČR ČJF reining 2006

V soutěžní sezoně 2006 budou výsledky soutěží CRI pořádaných na území ČR v tomto roce započítávány jako kvalifikace pro MČR ČJF 2006 pro třídu SENIOR.

 

5. kvalifikační podmínky pro WEG 2006 Aachen

S ohledem na opakující se dotazy a nejasnosti v řadách reiningové veřejnosti ke kvalifikačním podmínkám na WEG 2006, žádá SK o opakované zveřejnění překladu kvalifikačních podmínek FEI pro WEG 2006, společně s výkladem k možné účasti jednotlivců, na www.reining.cz . Zajistí Ing. J.Havlík.

 

6. „Nová tvář roku 2006“

Každoročně přibývají noví držitelé ZZVJ-R. S cílem dát možnost vyniknout a získat ocenění těmto začínajícím jezdcům, rozhodla SK, že na MČR ČJF 2006 bude udělen titul „Nová tvář roku 2006“ jezdci(jezdkyni), který je držitelem ZZVJ-R do 2 let a na soutěžích ČJF v roce 2006 získá nejvyšší součet z jeho tří nejlepších průměrných score přepočtených na jednoho rozhodčího. (v roce 2006 se týká cca 40 jezdců)

Pro soutěžní sezonu 2007 SK posoudí možnost vyhlášení samostatné soutěžní třídy pro jezdce držitele ZZVJ-R nejdéle 2 roky).

 

7. Propagační materiál o reiningu

SK hledá spolupracovníky v řadách jezdců a příznivců reiningu, pro zpracování informačního materiálu o reiningu, který by byl použitelný pro oslovení potencionálních sponzorů. Komise žádá o zveřejnění oslovení veřejnosti prostřednictvím www.reining.cz . Zajistí Ing.J.Havlík.

 

zapsal Ing.Jaroslav Havlík



JH