Připravujete se na "licence ČJF" ?

 (30.1.2006)

 

 

 

... nová soutěžní sezóna je "za dveřmi", určitě se do soutěží zapojí další noví reineři. K tomu, aby tak mohli učinit, musí nejdříve splnit náležitosti požadované příslušnými pravidly, tedy složit příslušnou zkoušku pro získání jezdecké licence, u ČJF zvanou ZZVJ-R (tj. základní zkouška výcviku jezdce reiningu), ve WRC prostě licence jezdce. Často dostávám řadu otázek od nových uchazečů, a proto se zde budeme této problematice věnovat a pokusíme se vše co nejvíc objasnit.


ČJF ZZVJ-R

 

Předem je třeba upozornit na to, že na celou řadu otázek získáte odpovědi v oficiálním materiálu ČJF, který je ke stažení zde (PDF 4,3 MB) .

Pro letošní rok byly vypsány dva termíny pro složení této zkoušky - 29.4.(sobota)  Horka u Olomouce

                                                                                                      26.5.(pátek)    Nová Amerika

 

Existuje více druhů licencí ?

ČJF rozlišuje licenci všeobecnou a specializovanou na konkrétní disciplínu. Reiningových soutěží se můžete zúčastnit pokud máte platnou licenci všeobecnou ZZVJ-V nebo reiningovou ZZVJ-R.

 

Jak zkouška probíhá ?

Zkouška je prováděna před tříčlennou zkušební komisí. Vlastní zkouška má 2 části - praktickou a teoretickou.

praktická část - cílem praktické části je prokázat, že uchazeč o licenci bez problémů ovládá svého koně, a soutěži, nebude nebezpečný sobě, koni a svému okolí

 má opět 2 části

 - předvedení koně  ... tato část zkoušky do určité míry simuluje veterinární přejímku, která se běžně provádí na mezinárodních soutěžích, nebo by se dala přirovnat k disciplíně Showmaship at Halter (což bude možná westernovým jezdcům srozumitelnější). Prakticky to znamená, že projdete předepsanou dráhu s koněm na ohlávce nebo uzdečce v kroku a klusu. Může být požadováno rovněž zastavení a představení koně i jezdce komisi. Není předepsáno žádné bodové hodnocení, komise konstatuje pouze "vyhověl/nevyhověl".

- předvedení soutěžní úlohy ... úlohy č.11 nebo 12 (v této souvislosti malé upozornění - věnujete prosím pozornost rozdílu těchto úloh v pravidlech ČJF a WRC, pravidla FEI tyto úlohy-patterny neznají). Zdůrazňuji, že úloha není bodována, není předepsán žádný bodový limit, který by musel uchazeč splnit. Komise rozhodne pouze "vyhověl/nevyhověl".

V praxi jsem viděl již několik případů výroků "nevyhověl" - důvody byly dva - nezvládnutí koně (např. kůň "odnesl" jezdce z arény, jezdec nebyl schopen dokončit úlohu) a hrubé zacházení s koněm.

Pokud máte možnost, pro praktickou zkoušku si zvolte klidného a spolehlivého koně, pravé soutěžní výkony předvedete až v opravdové soutěži.

teoretická část - písemný test, 35 otázek, zaškrtáváte správnou odpověď. Vyhoví ten, kdo odpoví alespoň 30-krát správně. Tématické okruhy otázek jsou uvedeny v materiálu ČJF, viz.výše.

        Příklad tří cvičných otázek (správné odpovědi můžete poslat na info@reining.cz , pokud odpovíte správně, budu si to u zkoušek pamatovat):

        1. V jakém věku se může kůň zúčastnit reiningové soutěže ČJF ? a) 3 roky , b) 4 roky , c) 5 roků , d) 6 roků

        2. V jakém věku se může kůň zúčastnit reiningové soutěže FEI ?  a) 3 roky , b) 4 roky , c) 5 roků , d) 6 roků

        3. Kde má kůň "hlezno" ?                                                                          a) mezi kohoutkem a krikotolární jamkou , b) pod kořenem ocasu , c) na noze , d) na hlavě

 

Když složím zkoušku, za jak dlouho budu moci startovat v soutěži ?

Pokud složíte zkoušku a zaplatíte příslušné poplatky, můžete ihned startovat v soutěži.

 

Kde se přihlásit ?

Organizátorem zkoušek je vždy příslušná organizace (třeba jezdecký klub), která požádala o zapsání místa a termínu zkoušek do kalendáře.

Letos tedy Autodemont Horka n.Moravou, p.Sedláček - autodemont@volny.cz  (pravděpodobně ve spolupráci s Paint Horse s.r.o.) a HRCC Nová Amerika, Ivan Černoch - ivan.cernoch@novaride.cz .  Veškeré organizační záležitosti můžete řešit právě s těmito organizátory.

 

Chtěla bych se v roce 2006 těchto závodů pod hlavičkou ČJF zúčastňovat, ale nejsem členem, nemám licenci a ani nahlášeného koně.

Soutěží ČJF se může zúčastnit právoplatný člen ČJF, s příslušnou jezdeckou licencí a s koněm, který má platnou licenci ČJF.

ČJF je sdružením jednotlivých klubů (je to řečeno zjednodušeně, ale v této souvislosti to nevadí), proto se členem ČJF stává každý člen klubu, který je členem ČJF (no to je věta - snad mi rozumíte). Ty to kluby jsou po celé republice a mohou být zaměřeny na libovolnou jezdeckou disciplínu uznanou ČJF. Kompletní seznam těchto organizací najdete na www.cjf.cz . Pokud chcete být členem specializovaného reiningového klubu, můžete se stát například členem HRCC Nová Amerika (Ivan Černoch), Paint Horse (Ing.Klára Šalková), CZRHA nebo klubu ve Štěnovickém Borku.

Jezdeckou licenci získáte složením ZZVJ. Licenci koně získáte po zaregistrování svého koně a zaplacení příslušného poplatku.

Se všemi těmito úkony vám pomůže váš "mateřský" jezdecký klub.

 

Existuje nějaký studijní materiál pro složení zkoušek ZZVJ ?

Nejlepším studijním materiálem jsou platná pravidla ČJF, všeobecná a reiningová část a veterinární podmínky (najdete na www.cjf.cz). Jiný specializovaný dokument, zaměřený na všeobecné znalosti o koních, nebyl vydán. Použitelná je obecná literatura, zabývající se chovem koní.

 

A co formuláře? Budou k dispozici na místě? I veškeré poplatky se budou platit až tam?

Veškeré organizační otázky je třeba řešit s konkrétním pořadatelem konkrétních zkoušek.. Zpravidla je možné řešit finanční otázky až na místě, rozhodně však kontaktujte včas zvoleného pořadatele, aby s vámi bylo při přípravě zkoušek počítáno. Vyvarujete se tak možného odmítnutí vaší opožděné přihlášky.

 

Chápu, že pro mnohé z nás může být představa zkoušek zdrojem stresu. Nebojte se, tyto zkoušky již složila řada dětí ve věku 12-13 let, a rozhodně není cílem vás na něčem nachytat nebo vás v něčem vykoupat.

Pokud jsem na něco zapomněl, nebo jsem něco napsal nesrozumitelně neváhejte a napište na info@reining.cz , hned se to pokusíme vylepšit.

 

Tak hodně štěstí a v dubnu nebo v květnu  A H O J !!!

 JH