ČJF - informace pro členy ...

 

 

... jsme na začátku nové sportovní sezóny a množí se dotazy ohledně registrace a poplatků pro reiningové soutěže v ČJF. Požádali jsme generální sekretářku ČJF paní Antonii Pellarovou o vysvětlení nejčastějších otázek.


 

Jak se mohu stát členem ČJF ?

Členy ČJF jsou jednotlivé jezdecké oddíly, které se mohou zaměřovat na jednotlivé jezdecké disciplíny nebo svou činností pokrývají více disciplín. Členem ČJF se tedy stáváte prostřednictvím svého členství ve sportovním oddílu, který je členem ČJF. Existuje možnost přímého členství, ale ta je spíše výjimečná a podléhá schválení prezídiem ČJF. Výše členských příspěvků je věcí daného subjektu (oddílu), poplatky ČJF platí pouze osoby s licencí jezdce dle platného poplatkového řádu.

 

Oddíl, který si vyberu je tedy věcí mého rozhodnutí ?

Ano, samozřejmě, můžete si vybrat subjekt, který vám nejlépe vyhovuje, například v místě vašeho bydliště, nebo podle disciplíny, na kterou se zaměřuje, podle technického zázemí, přátelských vztahů, a podobně. Pokud budete mít jakékoliv problémy s výběrem nejvhodnějšího oddílu, obraťte se na některého z našich oblastních sekretářů, který vám určitě poradí s výběrem.

 

Mohu někde najít aktuální seznam oddílů ?

Ano,  seznam subjektů spadajících pod ČJF lze nalézt na www.cjf.cz , odkaz kontakty – adresář subjektů.  Tento seznam je aktualizován dle každoročních registrací subjektů u příslušného oblastního sekretáře. Subjekty jsou povinny obnovit registraci vždy do 28.2. aktuálního roku.

 

Mohu si založit svůj oddíl ?

Oddíl si může založit každá osoba starší 18-ti let, a to buď jako podnikatelský subjekt na živnostenský list, nebo jako občanské sdružení.

      Živnostenský list (ŽL):

·       osoba musí být držitelem ŽL souvisejícím s chovem, výcvikem a sportovním využitím koní, nebo provozování zařízení sloužícího jezdeckému sportu.

·       členem takového oddílu mohou být pouze přímí příbuzní nebo zaměstnanci (pracovní smlouva)

     Občanské sdružení:

·       členem oddílu může být kdokoliv

·       nejdříve je třeba vytvořit stanovy oddílu (viz. www.cjf.cz – legislativa a materiály), které vypracovává tzv. přípravný výbor – 3 osoby starší 18 – ti let. Dále se  stanovy (2 kopie)  posílají na Ministerstvo vnitra, civilně správní úsek  ke schválení

 

V obou případech se dále obracíte na příslušného oblastního sekretáře, který Vám oddíl zaregistruje a přidělí registrační číslo.  Kontakty na oblastní sekretáře jsou též na www.cjf.cz. Oblastní sekretáři též vyřizují každoroční registraci včetně výběru poplatků

 

Musím mít nějaké licence ?

Každý aktivní účastník závodů, tedy jezdec i kůň, musí mít řádnou licenci. Jezdec obdrží licenci na základě složení příslušné zkoušky. Existují licence specializované na jednotlivé disciplíny, zde tedy nejspíše reining, tedy licence-R. Můžete si také složit zkoušky pro všeobecnou licenci. Koně žádné zkoušky neskládají, licence je přidělena po zaregistrování koně.

 

Jaké jsou roční poplatky ?

Roční poplatky

·        subjekty:                       prvotní registrace                                                        3.000 Kč

         následná roční registrace v řádném termínu        1.500 Kč

         (bez přerušení členství)

         roční registrace po termínu (po 28.2.)                    3.000 Kč

·       členské licence:         senioři                                                                               300 Kč

                                               duplikát licence seniorů                                                600 Kč

                                               děti, junioři                                                                       200 Kč

                                               duplikát licence dětí a juniorů                                      400 Kč

·       licence koní:                vystavení nové licence                                                   500 Kč

                                               roční prodloužení včetně změn                                   500 Kč

                                               změna subjektu, majitele, jména koně                      500 Kč

                                               (během roku, pokud již byla licence vydána  nová, nebo prodloužena)

                                               změna KVH, kastrace, doplnění výžehu …                     0 Kč

                                               duplikát licence                                                            1.000 Kč

 

Mohu přecházet z jednoho oddílu do druhého ?

Samozřejmě, že je možné přecházet mezi jednotlivými oddíly. Tuto problematiku řeší  Přestupní řád ČJF. Změna registrace (přestup) k jinému subjektu, který je členem ČJF je možná jen se souhlasem mateřského subjektu (viz. www.cjf.cz – legislativa a materiály – přestupní řád), a to v přestupních termínech:  1.1. – 31.3. a 1.8. – 31.8. . Možná se vám to zdá složité, ale toto opatření platí proto, aby bylo zabezpečeno, že má daný jezdec vypořádány veškeré závazky s původním subjektem (oddílem). Samozřejmě, že původní subjekt může odmítnout udělit souhlas s přestupem jen ze závažných důvodů. Pokud by zde docházelo k nějakým nepředloženostem, existují samozřejmě mechanizmy jak se můžete bránit.

 


Užitečným zdrojem dalších informací pro vás může být oficiální web ČJF www.cjf.cz .

S dalšími otázkami se můžete obrátit na manažera pro reining ČJF Ivana Černocha, jednotlivé oblastní sekretáře ČJF, nebo na nás info@reining.cz .