AQHA - zprovozněna registrace hříbat ONLINE ...

 (4.4.2005)

 


Velmi příjemnou novinku připravila pro své členy AQHA.

Na adrese www.aqhamembers.com nebo v části "Member Service" na www.aqha.com byla zprovozněna nová aplikace, která umožňuje registrovat hříbata změny majitele koně ONLINE. Přístup do aplikace mají pouze platní členové AQHA, po zadání členského čísla (Member ID) a PIN.

Nyní už tedy nemusíte posílat žádné papírové formuláře, stačí vyplnit několik kolonek na obrazovce počítače a je hotovo. Fotografie ve formátu JPG se připojují k formulářům také prostřednictvím internetu.

Aplikace je naprogramována přehledně a srozumitelně, veškeré kroky jsou provázeny nápovědou.

Doporučuji vám si vyzkoušet tuto formu komunikace s centrálou AQHA v USA, je to rozhodně krok správným směrem.

 JH