Český REINER - prohlášení vydavatele ...

 (10.11.2005)

 

 

 

... možná jste zaznamenali, že o současnosti a budoucnosti známého reiningového časopisu "Český REINER" se v posledních dnech strhla poměrně vášnivá diskuze, plná emocí, nejasností a pochybností. Po dohodě s vydavatelem tohoto časopisu Vám předkládáme plné znění stanoviska, které nám k celé záležitosti poskytl.

Nezbývá než věřit, že se vydavateli podaří celou záležitost důstojně vyřešit, a zachovat tak jeden z mála časopisů, které se skutečně věnují našemu oblíbenému sportu - reiningu.


Milí reineři,

jsem velmi ráda, že mi Ing. Havlík dal prostor uvést na pravou míru věci, které v posledních dnech někdo rozpoutal vůči časopisu Český REINER a mé osobě. Je velmi jednoduché použít přezdívku a někoho osočovat na internetu. Smutné je, že tyto lidi pravděpodobně osobně neznám a že ty "zaručené informace" o mé osobě mají jen tak z druhé ruky!

Časopis Český REINER jsme začali vydávat na začátku roku 2001.  Časopis vznikl především díky iniciativě mého manžela. Jeho cílem bylo, aby se reining stal uznávanou a váženou disciplínou a aby nebylo na westernové ježdění pohlíženo jako na něco okrajového. Přes počáteční nedůvěru některých lidí si časopis poměrně rychle získal oblibu svých čtenářů. A nutno říci, že záměr prezentovat western jako sport se podařil! Pravidelně nám chodí dopisy a pohlednice od lidí, kteří si časopis zamilovali a kteří se vždy těší na další číslo. Velkou zásluhu na tom všem mají samozřejmě naši spolupracovníci: redaktoři, dopisovatelé z tuzemska i ze zahraničí. Jen díky jejich kvalitní práci je časopis takový jaký je! Touto cestou bych vám všem chtěla moc poděkovat!!!

O to smutnější je nyní to, co jsem si přečetla na internetu.

Časopis Český REINER je momentálně na takové úrovni, že pochvalou nešetří ani v zahraniční! Aby časopis mohl existovat v takové podobě v jaké ho všichni známe, je třeba nejen kvalitních příspěvků našich redaktorů, ale i bohaté inzerce, ze které by měl být časopis financován. Jak víte inzerce je v našem časopisu dost, ovšem někteří naši inzerenti už jaksi zapomínají své závazky vůči časopisu hradit.  Je velmi neseriózní si něco objednat a pak to nezaplatit nebo zaplatit třeba až za rok nebo dva!!! My máme za časopis rovněž své závazky a není možné je neplatit! Takže dluhy na inzerci rostly až se dostaly na úroveň šestimístného čísla - a to už jistě uznáte není dlouhodobě možné.

Český REINER je produktem jako každý jiný a pokud není dostatek peněz na jeho financování - je třeba to řešit. Proto jsme se rozhodli pozastavit (nikoli ukončit) výrobu časopisu , a to do chvíle než nám dlužníci uhradí své závazky! V této chvíli čekáme jak se k tomu postaví oni. Zvažujeme také to, že zveřejníme seznam našich dlužníků (včetně neuhrazené částky a datumu splatnosti) na internetu. Ale máme se zachovat stejně jako ti anonymní "útočníci"? Mně se to zdá primitivní.  Největší závazky samozřejmě cítíme vůči našim předplatitelům. Jim bych chtěla vzkázat, že bychom chtěli v naší práci pokračovat a věříme, že celý problém vyřešíme v nejbližší době. Pokud ne, bude jim poměrná částka za předplatné vrácena. Tolik tedy k časopisu.

Na internetu rovněž padla zmínka, že by ho měl začít vydávat někdo jiný. Jako vlastník autorských práv časopisu jsem samozřejmě svolná hovořit o možnosti prodeje autorský práv.

A co se týká výroků vůči mé osobě nechci a nebudu je komentovat. Vyjděte z anonymity a pokud proti mně něco máte můžeme si to vyříkat osobně! Ostouzení přes internet nemá úroveň!!

 

Ing. Lada Tauferová

email: kone.western@seznam.czJH