Přípustná udidla ...

 (7.6.2006)

 

... poslední dvě ankety se věnovaly vašim názorům na správnost použití vyobrazeného uzdění. Teď je tady čas vysvětlit jaké byly správné odpovědi.


Anketa 1

Otázka:  Považujete pákové udidlo na obrázku za povolené pro reiningové soutěže ?

Výsledky hlasování          ANO   91 hlasů,   NE  20  hlasů

Uznávám, že z přiloženého obrázku nemůžete zcela přesně posoudit rozměry této páky. Nicméně rozměry by důvod k pochybnostem dávat neměly. Diskuzi by snad mohlo vyvolat tvarování ústní části udidla, ani zde však není k pochybnostem důvod.

Správná odpověď tedy zní ANO, udidlo je povolené pro reiningové soutěže (jsem přesvědčen, že vyhoví požadavkům všech organizací).

 

Anketa 2

Otázka: Je možné udidlo na obrázku použít jako stihlové udidlo pro NRHA Snaffle Bit třídu ?

Výsledky hlasování          ANO   42 hlasů,   NE  12  hlasů

U tohoto udidla to již tak jednoduché není. Většina jezdců (i majitel udidla) považuje toto udidlo za stihlové udidlo (Snaffle Bit). Otázka byla proto zúžena na definici NRHA Snaffle Bit.

Požadavkům NRHA na přípustné "stihlo" toto udidlo v žádném případě nevyhoví. Jsou k tomu dokonce dva důvody.

První je tvarování postranních kroužků, které fixují uzdičku i otěž, což je pro stihlové udidlo NRHA nepovolené. NRHA požaduje, aby vnitřní tvar kroužku, nebo D-éčka, byl hladký. Mimochodem upevnění otěže, způsobem jaký vidíme na obrázku, dává udidlu charakter páky, sice s malou délkou ramene, ale jasně pákovým působením. Toto udidlo pouze vypadá jako Snaffle Bit.

Druhý důvod je tvar ústní části. NRHA povoluje u stihlových udidel nejvýše jedno lomení.

Na soutěži NRHA by toto udidlo bylo možné použít v případě, že kůň bude veden jednoručně. Jakou by to jezdci poskytlo výhodu posuďte sami.

Správná odpověď je NE, není možné toto udidlo použít.

 

Ještě by asi bylo zajímavé podívat se jak by použití tohoto udidla hodnotily jiné organizace ...

... AQHA ... stejná situace jako NRHA, udidlo by však bylo použitelné pro "anglické" třídy

... FEI/ČJF ... FEI i ČJF by toto udidlo, s takto připojenými otěžemi, shodně považovaly za páku. FEI stihlové udidlo vůbec nepovoluje, a tak není v pravidlech definováno. Národní úpravy v pravidlech ČJF nepřebírají zcela znění pravidel NRHA, přesto je nutné použití tohoto udidla, s takto připojenou otěží vyloučit, protože působí jako páka.

... WRC ... používá definici NRHA tvaru kroužků, ale nedefinuje způsob dělení ústní části udidla. Vyobrazené udidlo bude jako "stihlo" vždy nepoužitelné.JH