Valná hromada CZRHA ...

 (28.2.2005)

 

... na začátku roku jsem dostával mnoho dotazů typu "... co dělá CZRHA ?", "... existuje ještě ?". Alespoň na některé z těchto otázek může být odpovědí tato zpráva z VH, která se konala v sobotu 26.2.2005 v Kostelanech.


"Magické číslo 24" ...

                            ... proč magické ?

Protože se mi zdá, že letos je toto číslo typickým údajem o počtu přítomných na valné hromadě. Na VH CZQHA prý bylo 24 lidí, na ustavující VH NRHA Czech bylo také 24 fanoušků reiningu a VH CZRHA v Kostelanech jsem napočítal 24 přítomných.

Tato zpráva nevychází ze zápisu z VH, ten nemám k dispozici, proto budou některé údaje neúplné.

Pokusím se vám poskytnout několik postřehů :

... CZRHA chce zůstat i nadále regionálním oddílem ČJF se zaměřením na reining

... CZRHA chce zůstat i nadále afilací NRHA. Protože se objevily určité pochybnosti o tom, zda CZRHA v posledním roce touto afilací byla, bude tato skutečnost prověřena

... počet členů klesl, v současné době cca 40 členů, z toho asi 8 až 10 aktivních jezdců

... prezidentem CZRHA zůstává pan Hynek Machalík, ostatní členové výkonné rady odstoupili ze svých funkcí

... byla zvolena nová výkonná rada, omlouvám se novým členům rady, ale jejich nemám k dispozici

... velká diskuze byla vedena o časopisu "Český reiner", bylo rozhodnuto, že od roku 2006 nebude časopis automatickou součástí členských výhod, bude dodáván na základě konkrétní objednávky člena za příplatek k členskému příspěvku (do některých rodin, kde je více členů, byl časopis dodáván v několika výtiscích, což bylo vyhodnoceno jako zbytečné).

... byly vyhlášeny výsledky a předány diplomy šampionátu CZRHA, omlouvám se šampiónům a reserve-šampiónům, protože jména jsem si nezapsal a nerad bych je tady uvedl nepřesně. Určitě budou v zápise z VH. Podle jakých kritérií byl tento šampionát vyhodnocen nejsem schopen vysvětlit, protože se ukázalo, že do vyhodnocení tohoto šampionátu byly zahrnuty výsledky pouze některých soutěží loňského roku. To byl také asi hlavní důvod proč Jirka Pohl svoje diplomy vrátil.

... bylo rozhodnuto, že pro příští rok šampionát CZRHA nebude vyhlašován, současné řešení ČJF, tj. vyhlašování mistrovských titulů a titulů "Koně roku" bylo označeno za dostačující

... v letošním roce uspořádá CZRHA jednu reiningovou soutěž ČJF v Kostelanech 9.7.2005

... pan Machalík vyzval všechny zájemce o přestup k jinému oddílu, aby nezapomněli dodržet podmínky přestupního řádu a požádali o souhlas s přestupem. Zároveň prohlásil, že nikdo z jezdců nemá žádné finanční závazky k CZRHA, a proto není důvod k tomu, aby přestup nebyl povolen.

Jak se zdá CZRHA nachází svou novou pozici na reiningové scéně a osobně jsem rád, že letošní VH nebyla vedena v tak konfrontačním duchu jako ta loňská. V tom vidím pokrok a posun správným směrem.JH