ČJF - zpráva o reprezentaci 2004 ...

 (30.11.2004)

 

... tato zpráva hodnotí činnost širšího reprezentačního výběru, tak jak je veden u ČJF, potažmo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR, a monitoruje jeho činnost na závodech organizovaných hlavičkou ČJF/FEI.


 

Vyhodnocení reprezentace za rok 2004 – reining.

Vzhledem k tomu, že v letošním kalendáři FEI nebyl zařazen žádný mezinárodní závod družstev, nebyl tudíž plánován ani žádný výjezd do zahraničí.

Příprava širšího reprezentační týmu začala v letošním roce společným jarním soustředěním, které probíhalo na začátku měsíce května pod vedením trenéra Chucka Klipfela na Nové Americe. Této přípravy se zúčastnilo celkem 9 jezdců a byla z valné části uhrazena z plánovaného rozpočtu ČJF pro disciplinu částkou 30.000,- Kč. K druhému setkání došlo v první polovině měsíce srpna, týden před konáním MČR. Tohoto se zúčastnilo celkem 7 reprezentantů. Celé setkání bylo spolufinancováno účastníky a tudíž pro ČJF z něj nevznikl žádný finanční požadavek.

Samotné Mistrovství mělo velmi vysokou sportovní i společenskou úroveň, podpořenou jednak množstvím startujících (40 startujících dvojic), kvalitními výkony soutěžících a výkony rozhodčích a na straně druhé výraznou sponzorskou podporou a organizačním zajištěním. Velmi potěšující skutečností bylo zjištění, že se na reiningové scéně nejen objevují noví závodníci, ale především nové, velmi kvalitní koně.  Za zmínku stojí rovněž angažování mezinárodního rozhodčího, držitele rozhodcovské karty FEI p. Klause Focka, jehož náklady byly uhrazeny z valné části samotnými soutěžícími.

V rámci pořádání MČR 2004, byl poprvé realizován i akt vyhlašování akce „Kůň roku“. Pro letošní rok rozhodla Sportovní komise reiningu, že bude využito modelu ankety, ve které bylo osloveno 30 osobností z řad majitelů, chovatelů, trenérů, jezdců a dalších členů odborné veřenosti, aby hlasovali o vítězích jednotlivých vyhlášených kategorií. Vítězové byli odměněni pamětními trofejemi a dekami.

Dodatečně byl do kalendáře zařazen a především díky obrovské podpoře gen. sekretáře ing. Pellarové, v polovině října i realizován, kvalifikační závod kategorie CRI s názvem „Last slide“. Stalo se tak z důvodu možnosti startu vítěze těchto závodů na turnaji World Reining Masters v Oklahoma City v prosinci tohoto roku. Na startu finále WRM, které se jede 02. 12. 2004 bude ČR reprezentovat L. Jirák.

Dalších startů v zahraničních závodech, které však nebyly organizovány pod hlavičkou FEI, se se střídavými úspěchy zúčastnili i reprezentanti I. Machalíková, K. Šalková, B. Konopásková, L. Bartošková, K. Kubata a T. Martínek. Za zmínku stojí především vynikající 8. místo I. Machalíkové v reiningu junior na Mistrovství Evropy koní plemene American Quarter Horse a 2. místo B. Konopáskové na mezinárodních závodech plemene Appaloosa s názvem Austrian Classic v reiningu non-pro.

Celkově je nutno posuzovat výkony čs. reprezentantů na domácí i zahraniční scéně velice kladně a s radostí zaznamenat další velký posun nejen v kvalitě dosahovaných výsledků, ale i v kvalitě koní a množství jezdců, kteří se reiningem zaobírají. 

 

Vypracoval: Ivan Černoch-manažer reiningu ČJF