Co se probíralo na sportovní komisi ČJF pro reining ...

 (12.11.2004)

 

... mám tady pro vás pár bodů, které jsem zaslechl na jednání sportovní komise. Nejedná se o oficiální zápis, proto některé formulace nebudou možná úplně přesné. Kompletní zápis tady bude, doufám, ke stažení až jej schválí Výkonný výbor ČJF ...

 


-  Tomáš Martínek rezignoval na členství ve sportovní komisi, neboť se chystá dlouhodobě působit mimo území ČR a nemohl by se této práci věnovat

-  Ika Machalíková rezignovala na práci ve sportovní komisi už při posledním jednání SK v Kostelanech, asi pro časové zaneprázdnění, protože se jednání SK dlouhodobě nezúčastňovala

-  SK bude mít nadále 5 členů

-  byly navrženy sportovně technické podmínky  pro MR ČR 2005 - jen telegraficky: 2 kola soutěže a součet score, min. 3 rozhodčí, termín 13.-14.8.2005, místo Nová Amerika

-  stanoven kvalifikační limit pro MR ČR 2005 - limit stanoven na 140 bodů (přiznejte se, zatmělo se vám teď před očima?), což je součet bodů získaných na soutěžích v daném roce, započítává se průměrné score na jednoho rozhodčího z dané soutěže (příklad: na soutěži A jsem získal 198 bodů jako součet od 3 rozhodčích = pro kvalifikaci na MČR jsem získal 66 bodů, v té chvíli mi chybí ještě 74 bodů)

-  stanoveny podmínky pro hodnocení „Kůň roku 2005“ - koněm roku se stane kůň, který v dané třídě získá nejvyšší počet bodů v soutěžích ročníku 2003, započítávají se 3 nejlepší průměrná score na jednoho rozhodčího (stejné jako u kvalifikačního limitu) bez ohledu na jezdce, výkon z MČR se nezapočítává (jen při rovnosti bodů na prvních místech)

-  informace o ME FEI družstev  v roce 2005 - termín není zcela znám, existují dva návrhy 6.5. nebo 30.8.05 v Itálii – reprezentační tým vybere sportovní komise podle aktuální výkonnosti a dalších kritérií jako schopnost participace na nákladech účasti

-  rozpočet na r. 2005 - prostředky budou výhradně zaměřeny podporu účasti reprezentačního týmu na ME, nebude organizováno žádné školení se zahraničním trenérem pro širší reprezentační výběr

-  Kalendář soutěží 2005:      8.4.2005 Nová Amerika - licence ČJF

                                             9.4.2005 Nová Amerika

                                           29.4.2005 Horka n.M.

                                           13.5.2005 Čeladná - licence ČJF

                   14.5.2005 Čeladná

                                           20.5.2005 Rožnov p.R.

                                             3.6.2005 Horka n.M.

                                           24.6.2005 Rožnov p.R.

                                             1.7.2005 Čeladná

                                           22.7.2005 Nová Amerika

                                           12.8.2005 Nová Amerika - CRI (kvalifikace Masters 2005)

              13.-14.8.2005 Nová Amerika - MČR

 

 

 

JH