Kolik koní na soutěž ČJF ?

 

 

... vracíme se k článku 300 pravidel reiningu ...


Jen pro připomenutí článek 300, znění ...

    Článek 300 Všeobecná ustanovení doplněn:

    2. Koně mohou startovat pouze v jedné soutěži za den, včetně národních tříd.

... podle sdělení manažera pro reining Ivana Černocha, byla uvedena problematika projednávána na sekretariátu ČJF a následně pak na Výkonném výboru ČJF s tím, že byl vysloven souhlas s uplatněním změny, která je jako národní úprava pravidel FEI uplatňována i u ostatních jezdeckých disciplín, a která koním umožní více startů v jednom dni.

Je to určitě dobrá zpráva jak pro jezdce, tak i pro pořadatele soutěží, a určitě je příjemné i zjištění, že příslušné orgány naší NF vstřícně a operativně reagují na potřeby členů..

Přesné znění úpravy, včetně podrobného výkladu není v této chvíli ještě k dispozici. Zveřejníme ji ihned jak ji obdržíme.



JH