Dotazy ke změnám pravidel FEI

 

 

... zveřejnění změn pravidel FEI vyvolalo vlnu telefonických a emailových dotazů ...


Nejvíce dotazů se týkalo článku 300, viz znění ...

    Článek 300 Všeobecná ustanovení doplněn:

    2. Koně mohou startovat pouze v jedné soutěži za den, včetně národních tříd.

... celkem oprávněně se domníváte, že by toto znění mohlo nepříznivě ovlivnit naše národní soutěže. Výklad tohoto ustanovení není jednoznačný, a proto sportovní komise pro reining ČJF požádala generálního sekretáře ČJF aby se oficiální cestou dotázal FEI na přesný výklad tohoto ustanovení pravidel. Odpověď FEI okamžitě zveřejníme.

 

Dotaz: Pokud se zúčastním soutěže CRI se dvěma koňmi, a s oběma splním kvalifikační limit pro WEG 2006 (67 bodů), mám splněnu kvalifikaci pro účast na WEG 2006 ?

Ve kvalifikačních podmínkách pro WEG 2006 je výslovně uvedeno, že kvalifikaci pro tuto prestižní soutěž získá ten, kdo na dvou soutěžích FEI získá 67 bodů a více. Účast a splnění kvalifikačního limitu tak, jak je popsáno v dotazu, by nejspíš nebylo uznáno.

Účast v soutěži CRI s více koňmi (od letošního roku u nás až se třemi) má význam pro kvalifikaci do finále Masters, nebo pro zvýšení pravděpodobnosti splnění zmíněného kvalifikačního limitu (např.pro případné score 0). V soupisu kvalifikačních účastní našich jezdců zde jsou zaznamenány všechny jízdy na soutěžích FEI, při nichž naši jezdci splnili kvalifikační limit pro WEG 2006.

 JH